SAP Business One kan hantera flera valutor och bokför upp till tre valutor parallellt i en och samma transaktion d.v.s. utländsk, lokal och systemvaluta. Med vår valuta synkning uppdateras växelkursen automatiskt i SAP dagligen. Uppdateringen schemaläggs enligt kundens önskemål.

Alla prislistor kan hantera tre olika valutor. Prislistans valuta sätts automatiskt i försäljning- och inköpsdokumenten beroende på affärspartnerns valuta.

SAP Business One stödjer även omvärdering för valutakursdifferenser. Funktionen ger en rekommendation för kursdifferens bokningar till en specifik kurs vid ett specifikt tillfälle. Genom att utföra rekommendationen får användaren en bra överblick på värdet av utländska valutatransaktioner i balansräkningen. Det finns även möjlighet att reversera konteringen av valutadifferens bokningen automatiskt t.ex. näst följande dag eller enligt önskat datum.

Till höger visas ett litet urval av valutor i SAP Business One.