LÄTT ATT KÖPA NYTT KOMPLETT AFFÄRSSYSTEM

Littlefish erbjuder små och medelstora företag, som ett av de första svenska företagen, ett komplett affärssystem som du kör i din browser. Ett affärssystem i molnet helt enkelt. En tjänst för tillverkande, grossist- och tjänsteföretag i Sverige.

Nu när affärssystemet kan köpas som en hyrtjänst via internet blir beslutet om nytt affärssystem mycket enklare. Beroende på dina behov så kan du börja använda systemet redan efter några dagar, du binder dig enbart för 12 månader, du väljer vilka tjänster du vill köpa till och inga investeringar behöver göras. Kan det bli enklare?

Littlefish är den partner som hjälper dig igång, med allt som du önskar och behöver. Tjänsterna du vill ha från oss väljer du själv. Vi är ett företag som är nöjda först när du som kund är nöjd. Alla våra kunder skall vara våra referenskunder. Vi vill upplevas som seriösa och trevliga, sociala och kunniga. Vi ska ge bra och tydlig support.

Surfa runt på vår hemsida och sedan ber du oss kontakta dig så får du ett förslag på lösning alternativt ett bokat besök inom 24 timmar.

Välkommen!

Några ord från VD:n

Vi är ERP-partnern som hjälper alla er små- och mellanstora företag till rätt lösning när det gäller företagets interna system. Och då pratar vi alltifrån ekonomi till CRM och WMS. Vi är experter på hur rätt affärssystemslösning underlättar och förbättrar för er oberoende om ni har ett tillverkande, grossist- eller tjänsteföretag.

En undersökning som Gartner Group gjort visar att inga eller väldigt få små- och mellanstora företag kommer att investera i egna servrar eller IT-miljöer i framtiden. Redan 2020 kommer i princip alla företag att använda sig av olika former av molnlösningar. Årtalet spelar egentligen ingen roll, det jag vill peka på är trenden. Cloud är framtiden och egna servrar tillhör en svunnen tid. Allt har sin tid. Med SAP Business One som en Cloud-tjänst positionerar ni ert företag som ett seriöst framtidsföretag, som det är tryggt att göra affärer med.

Genom att ständigt utveckla oss själva som människor tror vi oss kunna bli duktigare som samtalspartners till våra kunder. Vi vill stimulera våra kunder att utveckla sina företag till välmående och lönsamma verksamheter och detta gör vi genom att rekommendera rätt lösning till rätt kund.

Littlefishs uppdrag är att öka våra kunders lönsamhet genom stor förståelse för deras affärer och kunna erbjuda dem rätt verktyg för att få en ökad kontroll och beslutsunderlag. Vi utför våra uppdrag med hög kunskap om våra lösningar och om kundernas branscher. Vi arbetar med en införandemetod som baseras på Best Practice vilken gör att implementationen av den nya lösningen tar betydligt kortare tid än vad som är normalt. Vi kan leverera ett system på 2-8 veckor.

Vi vill ha roligt i vår vardag. Det har vi när vi känner att vi gör ett bra arbete, när våra kunder har förtroende för oss. På Littlefish vill vi upplevas som seriösa och trevliga, sociala och kunniga. Vi vill vara kompetenta och lönsamma för våra kunder. Vi ska ge bra och tydlig support. Först då är vi värda våra kunders förtroende. Det är vårt eget ansvar att förkovra oss, förstå våra kunders affärer och bli bättre i vårt professionella värv.

Välkommen att höra av dig!

Må väl!
Mats Lundberg, VD