Warehouse management i SAP Business One består av lagerhållning på valfritt antal lager med separat kostnadshantering per artikel och lager om så önskas. Lagerplatser kan definieras i olika nivåer beroende på ert behov. In- och utleveranser hanteras enkelt samtidigt som dokument för transaktionerna skrivs ut och det finns funktionalitet för plockning och packning som hjälper er att plocka i den ordning ni önskar. För varje artikel kan flera, av er definierade, förpackningsenheter – Unit of Measures, sättas upp så det följer er förpackningsstruktur. All lagerhållning och lagerhantering kan därefter ske i någon av dessa enheter beroende på situationen.

SAP Business One stöder olika lagervärderingsmetoder som kan styras per artikel – FIFO, Standardkostnad, Glidande medelvärde eller per parti/serienr. Vid felvärdering av lagret kan det omvärderas till önskat värde. Inventeringsfunktionen i SAP Business One kräver inga driftstopp utan inventering kan ske under pågående arbete då lagersaldot kan återspeglas så som det var vid tidpunkten för inventeringen. Det är även möjligt att importera inventerade siffror från t.e.x. Excel. Via varningar och rapporter säkerställs att artiklar på olika nivåer och med störst påverkan inventeras så ofta som situationen kräver.

Alla transaktioner och funktioner som påverkar bokföringen registreras automatiskt enligt de förutbestämda konteringsregler som gäller för lager och artikel etc.