I SAP Business One kan artiklar hantera serienummer eller batch och en liten skillnad finns i hanteringen av dessa.

Serienummer är ett unikt nummer som gäller för en artikel, t.e.x. ett serienummer på en telefon. I SAP Business One finns möjligheten att registrera upp till tre serienummer samtidigt i varje transaktion: ett löpande nummer, tillverkarens serienummer samt ett eget definierat serienummer. Detta skapar stor flexibilitet och möjliggör att hantera flera olika serienummer samtidigt.
När ett serienummer skapas så läggs det samtidigt upp ett eget kort, för just detta serienummer. På detta kort registreras sedan alla transaktioner som SAP Business One skapar för just detta serienummer, t.e.x. leveranser, returer, service, ändring av serienummer, skrotning mm. På kortet kan man koppla kunden som köpt produkten samt serviceavtal, om detta finns. Spårbarheten är tydlig och det är enkelt att följa när artikeln köptes in och vem som har fått den levererad, alla transaktioner registreras. Till serienumret kan en mängd ytterligare information lagras, t.e.x. garantidatum, tillverkningsdatum mm.

Batchnummer följer samma princip som serienummer med den skillnaden att flera artiklar kan höra till samma batch. T.e.x. läkemedel, livsmedel, färg mm hanteras i batch. Om t.e.x. ett läkemedel behöver återkallas kan SAP Business One ta fram alla kunder som köpt av en viss batch. Till batchen kan en mängd ytterligare information lagras t.e.x. utgångsdatum, partidetaljer, tillverkningsdatum mm.

Serie- och batchnummer är åtkomligt från flera ställen i SAP Business One tex artikelkort, kundorder och via rapporter och larm kan gränsvärden fångas upp t.e.x. om en batch närmar sig utgångsdatum mm.