SAP Business One är ett komplett affärssystem, utvecklat från grunden för små och medelstora företag. Affärssystemet levereras i molnet och ger omedelbar tillgång till all viktig affärsinformation. För att ge underlag till välgrundade och kloka beslut för din verksamhet, tillgängligt vart du än är!

60 000 företag i 170+ länder förlitar sig på lösningen som effektiviserar verksamhetens viktigaste processer!

Business One är ett modernt verksamhetssystem för företag med stora krav på lager-, logistik- och WHM-funktioner. Systemet är uppbyggt från grunden för små och medelstora företag och till detta har SAP byggt in funktioner som kommer från deras stora system. Det innebär att man i SAP Business One får ett system med stor flexibilitet och många funktioner, samtidigt som det är enkelt och snabbt att installera hos er.

Det är en heltäckande lösning som täcker praktiskt taget alla delar av din verksamhet! Redovisning, affärsmöjligheter, försäljning, inköp, kundrelationer, betalningar, lager och inventering, resurshantering, produktionsorder, MRP och prognoser, kundservice och personalbasdata.

Det levereras tillsammans med flera olika rapportverktyg för att ge er möjlighet att designa, modifiera och ta fram era unika rapporter. Alla moduler ingår från början! I standard ingår dessutom 27 olika språk och lokala anpassningar för 44 länder, tillgängliga för er.

SAP Business One är helintegrerat med Microsoft Office och SAP Business Suite. Den öppna arkitekturen möjliggör dessutom enkel integration med lösningar från andra programleverantörer.

Lösningen för företagsintern integration
Många organisationer har behov av att dela resurser och information mellan fysiska och virtuella platser. Med SAP Business One går det att skapa flera företag inom samma installation. Det leder ofta till ett krav av att kunna dela data mellan flera företagsdatabaser samt för rapportering mellan flera företag i en tydlig rapport. Med lösningen SAP Business One blir detta enkelt!

Funktionsöversikt

Ekonomi – Hantera ekonomiska transaktioner, däribland huvudbok, kontoplan och underhåll, bokföringsorder, flerdimensionella kostnadsställen, kursdifferenser och budgetar.

Banktransaktioner – Ta hand om alla ekonomiska processer som kvitton, banköverföringar, insättningar, förskottsbetalningar, kreditkortsbetalningar och bankavstämningar.

Försäljning – Skapa enkelt offerter, kundorder, boka leveranser, uppdatera lagerbehållningar och hantera alla fakturor och kundfordringar.

Inköp – Hantera leverantörstransaktioner som att utfärda offerter och order, uppdatera lager, beräkna kostnad för gods inklusive lossning vid importer, hantera returer och krediter samt behandla betalningar.

CRM (Customer Relationship Management) – Kontrollera all information för kunder och leverantörer inklusive profiler, kontaktöversikter, kontosaldon och analys av försäljningspipeline.

Lagerkontroll – Hantera lagernivåer, artikeladministration, prislistor, avtal om specialpriser, överföringar mellan lager samt lagertransaktioner.

Materialbehovsplanering (MRP) – Ett enkelt men effektivt planeringssystem som hjälper produktionsplanerare och inköpare att schemalägga och administrera produktion eller inköp baserat på en rad olika kriterier.

Rapporter – Skapa effektiva rapporter för nästan alla delar av verksamheten, däribland kund- och leverantörsskulder, försäljning, kassaflöde och mycket mer. Den integrerade funktionen SAP Crystal Reports ger djupgående analyser och grafiska rapporter.

Service – Optimera potentialen hos serviceavdelningarna, ge support för serviceverksamheten, hantering av servicekontrakt, serviceplanering och spårning av kundinteraktioner.

Business Intelligence Skapa datavisualisering med dashboards, KPIer eller åskådliggör data direkt i Excel med den inbyggda kopplingen.