SAP Business One kundservice supporterar servicekontrakt, garantier, serviceärendet och planering av hantering och åtgärd. Servicemodulen ger ett effektivt registrerings och statistik stöd genom att användarna rapporterar in det mottagna serviceärendet på ett strukturerat sätt. De kan även allokera serviceärenden till andra användare i SAP. Det finns möjlighet att spara lösningarna i en lösnings databas som alla kan ha nytta av, framförallt nyanställda. Kundservice har många olika rapporter både för interna mätningar t.ex. genomsnittlig tid till avslut och för extern statistik t.ex. service avrop.

Om din kund har ett serviceavtal eller garanti kopplat till sig i SAP Business One kommer hanteringskraven självklart automatiskt överföras från avtalet till själva serviceärendet. Ärendet kommer alltså automatiskt allokeras för hantering inom avtalad tid. Till ärendet kopplar ni era relaterade dokument så som order, fakturor etc. Ni kopplar även aktiviteter till ärendet som dyker upp som notiser hos berörd användare, allt för att hålla koll och vårda kunden.