Hur går köp och leveransprocessen till?

  1. Kunden beslutar efter visning, eventuell snapshot och offert sig för att implementera SAP Business One i deras verksamhet
  2. Offerten beskriver köpet och utgör kundens beställning
  3. Leveransen av systemet påbörjas och den ser ut enligt följande:
  • Flödesgenomgång

Syftet är att upprätta initial planering och förberedelse av implementeringsprojektet för SAP Business One. Workshop i form av samtal mellan konsulter och slutanvändare utförs för att definiera företagets processer och verksamhetsflöden. Flödesgenomgången tjänar som ett tekniskt funktionsunderlag för efterföljande faser i implementeringsprojektet. Sandlåda för kundens testande kommer på plats.

Genomgång av standardrapporter samt om kunden har särskilda önskemål på rapporter. Offerten inkluderar Littlefish standardrapportpaket ReportFish. Övriga rapporter hanteras per löpande räkning och ni som kund kan då välja om tilläggsarbetet skall utföras eller inte.

  • Systemrealisering

Systemrealiseringens syfte är att implementera alla verksamhetsflöden och tekniska krav som definierats under föregående fas.

En fördjupad genomgång av kundens processer och systembehov för att sätta slutlösningen. Krav samlas in genom att det hålls workshops där kundens verksamhetsflöde och enskilda funktionskrav definieras och analyseras. Detta mellan konsult och kundens representant för de olika avdelningarna, försäljning/orderläggning, lager, inköp, ledning, ekonomi, kundservice och marknad. Konsulterna validerar och uppdaterar konfigurationen av affärssystemet och mallar för layouter sätts på plats.  Om kund önskar så kan Littlefish också hjälpa till att överföra data från det gamla affärssystemet.

  • Utbildning

Syftet med denna fas är att förbereda systemet och kundorganisationen för driftsättning. Nyckelaktiviteterna under denna fas innefattar användar- och administratörsutbildning. Alla användare får en gedigen utbildning under implementationsprojektet det ingår ett testbolag i vilket användarna kan logga in för att öva och testa. Samtidigt görs slutlig finjustering av systemet. I det slutliga systemtestet ingår även nödvändiga justeringar för att lösa återstående outredda problem.

  • Driftsättning och support

Syftet med denna fas är att övergå till produktiv drift med fortlöpande support och förbättringar av systemfunktionerna. Fasen för driftsättning och support består egentligen av två specifika faser. Först slutförs projekt vid det formella ”projektavslutet”. Under denna tid används systemet i företagets dagliga verksamhet, alla problem är lösta, överlämnandet till produktionssupportteamet har utförts, kunskapsöverföring har slutförts och projektet godkänns. Konsulter är på plats vid driftsättning, samt under företagets första månadsbokslut som stöd för ekonomiavdelningen. Därefter börjar fasen för ”kontinuerlig optimering” under vilken produktionssupportteamet övervakar systemet och löser problem som uppstår vid den dagliga användningen av systemet.