De flesta som jobbar med rapportering av något slag eller analys av affärsdata använder sig av Excel. I HANA versionen av SAP är det möjligt att på ett enkelt och mycket kraftfullt sätt att bygga dina egna rapporter med en koppling till SAP data direkt i Excel. Genom ”drag and drop” placerar du, på ett vanligt Excel blad, helt enkelt ut de fält från SAP som du vill basera rapporten på. Du kan sedan göra beräkningar eller formateringar i cellerna med vanlig Excel funktionalitet. Filtrera och sortera data går naturligtvis också bra. Kör sedan rapporten och data hämtas i realtid från SAP och presenteras direkt i Excel. Allt utan att behöva skriva komplicerade databasfrågor eller hantera något externt rapporteringsprogram.

Vill du inte bygga en hel rapport eller kanske göra en enklare ad hoc analys finns det till och med en SAP datakoppling integrerad i Excels standard pivotfunktion. Välj vilka SAP fält du vill analysera och på ett ögonblick har du tillgång till affärsdata från affärssystemet i en vanlig pivottabell i Excel, med alla de möjligheter som erbjuds där.