Integrationer är numera väldigt efterfrågat när det är dags att titta på ett nytt affärssystem, eftersom mer och mer av vår kommunikation idag sker elektroniskt, både affärsmässigt och privat. Elektronisk överföring av information är dessutom snabbare och mer leveranssäker jämfört med manuell hantering.

Med hjälp av integrationer minskar det dagliga arbetet betydligt då man kan slippa skriva ut beställningar, fakturor och andra dokument som sedan ska skickas med post eller mail, eller att registrera nya artiklar, projekt, kunder mm i mer än ett bolag. Man kan även exempelvis koppla ihop sitt affärssystem med en webbshop och automatiskt uppdatera artiklar och lagersaldon, hämta order och lämna leveransstatus. En koppling kan också vara mot fakturahanteringslösning med scanning och attest eller mot tredje parts leverantör, lager eller partner.

Med SAP Business One finns flera olika möjligheter att integrera ert system med både andras och era egna bolag, det kan ske antingen användarstyrt eller helt automatiskt i bakgrunden, beroende på behov.

Möjligheterna att kommunicera med SAP Business One varierar också med alltifrån traditionella textfiler på en server eller XML-filer via FTP, till mer moderna webbgränssnitt eller API:er och direktkopplingar mellan databaser. Allt beroende på motpartens möjligheter och begränsningar.

Med hjälp av integrationer får du tid över till annat!