SAP Business One innehåller en rad utökade funktioner för att hjälpa företag att förbereda balans- och resultaträkningar i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) som ett tillägg till deras grupprapporter och andra rapportbehov för lokala redovisningsprinciper.

Korrekta rapporter i SAP Business One beror inte endast på funktionerna utan även på en korrekt konfiguration och hantering. SAP Business One skiljer sig även beroende på olika krav för lokala redovisningsprinciper. I SAP Business One är följande alternativ tillgängliga för hur IFRS ska användas:

  • Parallella bokningar till speciellt skapade HB-konton
  • Använda referensfält och användardefinierade fält för att markera journalbokningar och därefter skapa filter enligt rapportens urvalskriterier
  • En kombination av dessa två metoder