Den integrerade CRM-funktionen gör det lättare att hantera försäljningsmöjligheter och genomföra analyser av försäljningspipeline, spåra kund- och leverantörsprofiler, kontaktinformation och kontosaldon, hantering av supportkontrakt och serviceplanering.

I SAP Business One ingår en helintegrerad CRM-funktion. Funktionen ger fullständig kontroll över företagets förvärv och bibehållande av kunder samt av kundernas lojalitet och lönsamhet. Integrerade funktioner inom marknadsföring, försäljning och service ger en komplett översikt över kundlivscykeln.

Funktionerna för hantering av försäljningscykeln i SAP Business One registrerar alla försäljningsmöjligheter i kundlivscykeln, från lead-identifiering till upptäckt, kvalificering, offert, avslut och slutligen efterförsäljningsservice och support. Integrerad CRM gör att systemanvändarna kan ange detaljer för varje affärsmöjlighet, däribland källa, potentiell avtalsstorlek, slutdatum, konkurrenter och följdaktiviteter. Allt samla på ett ställe.

Rapporter är en kritisk del av CRM-funktionen och gör att användarna kan analysera affärsmöjligheter per lead-källa, område, bransch, kund och artikel. Rapporterna hanterar prognoser och visar förväntad intäkt efter ett antal datumintervall, som månad och kvartal. Utfallet går att bryta ner för att analysera djupare.

Nyckelfunktioner

 

 

Försäljning: Skapa offerter, registrera kundorder, leveranser, uppdatera lagerbehållningar och hantera fakturor och kundreskontra.

Inköp: Hantera och underhåll leverantörstransaktioner som utfärdande av inköpsofferter och inköpsorder, uppdatering av lageruppgifter, beräkning av kostnads för gods inklusive lossning för importer, hantering av returer och krediter samt betalningsbehandling.

Affärspartner: Kontrollera all information om kunder, återförsäljare och leverantörer: inklusive e-postadress, profiler, försäljningsrapporter, aktiviteter med affärspartner och kontosaldon samt får tillgång till en kalender för användaraktiviteter med sökfunktion för att hitta rätt artikel.

Hantering av marknadsföringskampanj: Skapa, hantera och analysera aktiviteter i marknadsföringskampanjer och deras effekt.

Analys och BI: På alla dokument i systemet kan ni hänga på dashboard för att öka kundbemötandet och merförsäljningen genom att rekommendera kunden artiklar.