SAP Business One har två funktioner för att kontrollera tillgänglig kvantitet att sälja:

  1. Available to promise
  2. Advanced Available to Promise

Båda arbetar i realtid och tar fram den möjliga kvantitet att leverera till kunden baserat på innevarande lager, produktion, beställningar och kundordrar. Informationen visar tillgänglig kvantitet för olika datum och kan nås via dokumenten i SAP eller via artikelkortet för att snabbt kommunicera informationen vidare till kund.

Med Advanced Available to Promise kan SAP också varna direkt när behovet inte kan möta den önskade leveranstiden och användaren kan via kundorder gå in i Leveransplanen för alla ordrar. I denna kan simulering ske om andra ordar senareläggs och en snabb översikt kan visa olika utfall innan man bestämmer sig hur det slutliga leveransdatumet sätts på kundordern.

Detta är ett kraftfullt verktyg och ger användaren ett ögonblickligt stöd för att hantera leveranserna till kunderna.