Vi sätter upp en produktionsdatabas och en testdatabas i SAPs datacenter i Walldorf. SAPs datacenter i Walldorf har haft hand om affärssystem sedan 70-talet, d.v.s långt innan molnet blev ett begrepp. Det är här er data är placerad rent fysiskt. Molntjänsten tillhandahålls av Littlefish i egenskap av SAP-partner. Tjänsten levereras från SAPs datacenter i Walldorf där SAP har ansvar för drift och säkerhet. Littlefish administrerar sedan er systemmiljö och ser till så att ni har rätt funktionalitet i SAP Business One, ett komplett affärssystem som utvecklats och utvecklas av SAP. Så molntjänsten är en partnerdriven tjänst i nära samarbete med SAP.

  1. Datacentret är säkerhetscertifierat enligt ISO27001, SOC 1 och 2 samt ISO 22301. Om du klickar här så kan du läsa mer om datacentret.
  2. Ni får inloggningsuppgifter som gör att ni kan ansluta via er webbläsare. Certifierade webbläsare idag är Firefox och Chrome.
  3. Vi hjälper er genom hela implementationen med att läsa över information från ert gamla affärssystem, vi konfigurerar systemet tillsammans med er och utbildar er i systemet. Med leveransen följer en SAP Business One Portal i vilken era alla användare kan tillgå material för att läsa dokumentation om systemets olika moduler och funktioner, se inspelade filmer och följa guider till tillvägagångssätt i sitt arbete. I systemet finns självklart en hjälp-knapp (aktiveras även med F1) lättåtkomlig i huvudmenyn för att snabbt tillgå information om just den funktion användaren hanterar. Ni hittar mer material under rubriken ”Kunskapsbank” här på vår hemsida. Klicka här för att komma dit.
  4. Sedan är ni igång och har ett fungerande affärssystem i ett av världens säkraste datacenter som sköter er backup, virusskydd på servrar och anslutningsautentisering mm. Det enda ni nu behöver fokusera på är er egen business och till detta har ni nu ett komplett affärssystem för att stödja era processer.